Trzecie spotkanie projektowe

W dniach 29-30.10.2018 odbyło się trzecie spotkanie konsorcjum. Miejscem spotkania była Cordoba, Hiszpania. Obecni byli wszyscy reprezentanci z krajów partnerskich (Wielka Brytania, Hiszpania, Łotwa, Portugalia, Irlandia). Podczas spotkania omówiono plan pracy na kolejne 6 miesięcy. Kolejne miesiące przyniosą fazę testów w każdym z krajów partnerskich, a także pierwsze wydarzenia mnożące rozpowszechnianie.