Personāla apmācība Krakovā

Plkst. 5-7.069 notika Top 10 projekta personāla apmācība (SSJT). Šis SSJT tika organizēts Krakovā, piedaloties visiem projekta partneriem. Šīs apmācības laikā tika veiktas vairākas aktivitātes, piemēram, teorētiskās lekcijas, praktisko mīksto prasmju pielietošana, dažu uzņēmumu apmeklējumi (piemēram, Lufthansa Biznesa centrs Krakovā) un vingrinājumi, kas nepieciešami, lai īstenotu iegūtās zināšanas projekta turpmākās darbības laikā.

4. partneru tikšanās Dublinā, Īrijā

Plkst. 4-5.04.2014 notika ceturtā konsorcija sanāksme. Tikšanās vieta bija Dublinā, Īrijā. Piedalījās visi pārstāvji no partnervalstīm (Apvienotā Karaliste, Spānija, Polija, Latvija, Portugāle, Īrija). Tikšanās laikā tika apspriests nākamais 6 mēnešu darba plāns. Nākamajos mēnešos katrā partnervalstī tiks veikta testēšanas fāze, kā arī personāla apmācība Krakovā Polijā, kā arī apmācības posms un otrais izplatīšanas pasākums.

3 partneru tikšanās Kordoba, Spānija

29-30.10.2018 notika trešā konsorcija sanāksme. Tikšanās vieta bija Kordoba, Spānija. Piedalījās visi pārstāvji no partnervalstīm (Apvienotā Karaliste, Spānija, Polija, Latvija, Portugāle, Īrija). Tikšanās laikā tika apspriests nākamais 6 mēnešu darba plāns. Turpmākajos mēnešos katrā partnervalstī tiks veikta testēšanas fāze, kā arī pirmie izplatīšanas pasākumi.

Projekta konsorcija Sigulda, Latvija 2. sanāksme

Siguldā, Latvija, no plkst. 26-27.04.2018.

Sanāksmes mērķis bija apspriest projektā līdz šim veiktos pasākumus, kā arī sīki apspriest darba plānu nākamajiem sešiem mēnešiem. Sanāksme bija īpaši svarīga, jo nākamo sešu mēnešu laikā tiks izstrādāti apmācības materiāli.

Sanāksmē piedalījās visu partnervalstu pārstāvji, ti, Lielbritānija, Spānija, Polija, Portugāle, Latvija un Īrija.