Community Action Dacorum

Dacorum CVS (nazwa robocza Community Action Dacorum) został utworzony w 1947 r., Aby pomóc lokalnej społeczności. Kontynuowała ten etos i dodała wiele innych usług, aby przynieść korzyści lokalnej społeczności i grupom. Wierzymy w zbliżenie ludzi, aby osiągnąć więcej w ich społecznościach i poprawić jakość życia. Aby to osiągnąć, zapewniamy szeroki zakres usług, wspierających dorosłych poprzez naukę do pracy i wypoczynku, specjalne programy wspierające ludzi do pracy lub w kierunku zatrudnienia, zajmujące się lukami językowymi za pomocą usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych, ShopMobility, Transport społecznościowy, Remont szopy zajmującej się izolacją i ponownym wykorzystaniem materiałów, udziela porad grupom społecznym i promuje aktywne obywatelstwo, projekt CSR, który pozwala firmom pozytywnie zaangażować się, a Radio Dacorum przekazać pozytywne wiadomości. Mamy 40 pracowników i 130 wolontariuszy, którzy aktywnie promują i dostarczają naszą pracę.

To, co robimy na szczeblu lokalnym, przenosimy na poziom europejski i uczestniczymy w szeregu ponadnarodowych projektów finansowanych w ramach programu Erasmus +.

Aby uzyskać więcej informacji o naszej pracy: www.communityactiondacorum.org