Associação Portuguesa de StartUps

APSU – Associação Portuguesa de StartUps to portugalskie stowarzyszenie start-upów. Stworzono go w styczniu 2017 r. jako reakcję na statystyki Eurostatu, które pokazały, że Portugalia jest krajem UE-28 o najniższym wskaźniku przeżycia firm przy starcie w ciągu pierwszych 5 lat.
W rezultacie APSU ma misję promowania przedsiębiorczości i pielęgnowania start-upów i przedsiębiorców, szczególnie na wczesnym etapie.

Niektóre z głównych działań APSU to:

  • Tworzenie sieci start-upów z innymi przedsiębiorstwami w celu promowania i nawiązywania współpracy handlowej;
  • Sieć Start-upów z osobami poszukującymi pracy i ośrodkami szkoleniowymi, w celu wzmocnienia przedsiębiorstw kapitałem ludzkim oraz w celu wytworzenia szkoleń dostosowanych do potrzeb rynkowych Start-upów;
  • Sieć i reprezentacja start-upów wraz z decydentami politycznymi, aby zapewnić dobrą wymianę informacji pomiędzy podmiotami;
  • Zapewnienie przedsiębiorcom profesjonalnego doradztwa oraz usług administracyjnych i prawnych;
  • Opracowanie szkoleń i innych form profesjonalnej kapitalizacji dla przedsiębiorców i pracowników MŚP. Szkolenia te koncentrują się głównie na umiejętnościach miękkich, technologiach i innych obszarach technicznych oraz procesach formalnych;
  • Nawiązanie współpracy krajowej i międzynarodowej w celu tworzenia innowacyjnych szkoleń, innowacyjnych procesów i innowacyjnych produktów.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową: www.apsu.pt