DEFOIN Formacion para el Desarrollo y la Insercion (DEFOIN)

Firma DEFOIN została założona w 2009 roku i oparta na pomyśle promocji szkoleń dotyczących zatrudnienia i integracji zatrudnionych i bezrobotnych pracowników – kluczowej konieczności w czasach, kiedy pojawia się kryzys ekonomiczny a konieczność wysokiej kwalifikacji kadr jest niezbędna. DEFOIN posiada szerokie doświadczenie we wszechstronnym zarządzaniu  planami szkoleniowymi oraz dedykowanymi do specyficznych warunków i potrzeb rozwiązaniami, zarządzania i dostarczania stałych szkoleń dotyczących zatrudnienia dla biznesu i zatrudnionych oraz bezrobotnych.