Stowarzyszenie ARID

Stowarzyszenie ARID powstało w sierpniu 2009 roku w Krakowie.  Stowarzyszenie ARID współpracuje z 10 stałymi pracownikami oraz kilkunastoma ekspertami.
Od momentu powstania celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju regionów, w tym przede wszystkim kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje oraz upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych. Stowarzyszenie ma również na celu ułatwianie przepływu informacji o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki mających zastosowanie w kształceniu ustawicznym dorosłych.

www.arid.org.pl