ERIA – Association of European creative initiatives

Stowarzyszenie Europejskich Inicjatyw Kreatywnych (ERIA) to organizacja pozarządowa na Łotwie, a od 2015 r. Działa w dziedzinie uczenia się przez całe życie, kształcenia i szkolenia zawodowego, promowania zatrudnienia i kultury. Organizacja jest nowa, ale z bardzo doświadczonym personelem, który sprawdził się już w różnych projektach.
Celem ERIA jest współpraca z krajowymi władzami odpowiedzialnymi za edukację i zatrudnienie, krajowymi i europejskimi organizacjami pozarządowymi, uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych i kulturalnych w celu poprawy możliwości integracji społecznej, rynku pracy i zwiększenia szans uczestnictwo w działaniach kulturalnych na poziomie zarówno zawodowym, jak i nieformalnym. Organizacja zapewnia wsparcie dla profesjonalistów, nauczycieli i organizacji zajmujących się edukacją dorosłych.
Pracownicy organizacji ERIA mają duże doświadczenie w uczeniu się przez całe życie, kształceniu zawodowemu, edukacji pozaformalnej i zawodowej. We współpracy z państwowymi agencjami pośrednictwa pracy organizacja uczestniczyła w projektach mających na celu zwiększenie konkurencyjności rynku pracy. Prowadził prace nad uznaniem umiejętności uczenia się poza formalną edukacją. ERIA ma doświadczenie w pracy z młodzieżą niedosłyszącą w integracji zawodowej, w celu wspierania bezrobotnych w zdobywaniu wykształcenia. Dla wszystkich pracowników ma duże doświadczenie jako partner w międzynarodowym partnerstwie strategicznym Erasmus + w zakresie edukacji dorosłych.
Kontakt: Łotwa, +371 29174393