4 te spotkanie projektowe Dublin, Irlandia

W dniach 4-5.04.2019 odbyło się czwarte spotkanie konsorcjum. Miejscem spotkania był Dublin, Irlandia. Obecni byli wszyscy przedstawiciele z krajów partnerskich (Wielka Brytania, Hiszpania, Polska, Łotwa, Portugalia, Irlandia). Podczas spotkania omówiono plan pracy na kolejne 6 miesięcy. Kolejne miesiące przyniosą fazę testowania w każdym kraju partnerskim, a także szkolenie personelu w Krakowie w Polsce, a także fazę szkolenia i drugą konferencję upowszechniającą.

Szkolenie pracowników projektu w Krakowie

W dniach 5-7.06.2019 odbyło się szkolenie personelu (SSJT) projektu Top 10. Ten SSJT został zorganizowany w Krakowie z udziałem wszystkich partnerów projektu. Podczas szkolenia przeprowadzono zajęcia, takie jak wykłady teoretyczne, praktyczne wykorzystanie umiejętności miękkich, wizyty w kilku firmach (np. Lufthansa Business Center w Krakowie) oraz ćwiczenia niezbędne do wdrożenia zdobytej wiedzy podczas dalszych działań projektu.