O PROJEKTE

URESA-využívania obnoviteľných zdrojov energie v oblasti odborného vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva

Cieľom projektu je URESA je podpora obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ako je veterná energia, fotovoltaických zdrojov energie, energie z biomasy, energia získaná z bioplynu alebo geotermálnej energie.
Úlohou projektu je aj zastúpenie obnoviteľných zdrojov energie ako príležitostí k premene profil domácností vo vidieckych oblastiach a zvýšiť profesionálne zručnosti ľudí žijúcich na vidieku.


V Európe existuje veľa rôznych úrovniach obnoviteľných zdrojov vo vidieckych oblastiach. Krajín v západnej Európe sú oveľa lepšie rozvinuté ako v krajinách východnej Európy. O poľnohospodárske RES je relatívne nová v partnerských krajinách projektu URESA. Na základe analýz uskutočnených združenie suchých a európskych poľnohospodárov CEJA medzi poľnohospodármi tam je veľmi veľký záujem malých zariadení produkujúcich energie z obnoviteľných zdrojov energie.  Dokument nazvaný „Poľska energetickej politiky do roku 2030,“ predpokladá, že do roku 2020. Každá obec vytvorí RES inštalácií. Preto v prvom rade by mali podporovať vzdelávacie aktivity zamerané na šírenie poznatkov o obnoviteľných zdrojoch energie v poľnohospodárstve. Podobná situácia ako v Poľsku sa uskutočňuje v partnerských krajinách projektu, je v Turecku, Slovensko a Bulharsko. Projekt je určený pre poľnohospodárov a obyvateľov vidieka. Vzdelávanie v oblasti obnoviteľných zdrojov, okrem národných dokumentov je prezentované aj prostredníctvom EÚ nariadenia 2001/77/ES a 2009/28.