New Edu

New Edu, n.o. jest słowacką organizacją non-profit działającą w zakresie edukacji i badań naukowych w dziedzinie rolnictwa. Została założona w 2013 i jest członkiem Vidiecka platforma assocciation (http://www.vidieckaplatforma.org), jak również AgriEdu Network (http://agriedu.newedu.sk).
New Edu działa obecnie jako założyciel i dostawca portalu edukacyjnego dla uczenia się przez całe życie i nieformalnego kształcenia w dziedzinie rolnictwa.

Zakres usług świadczonych przez spółkę obejmuje multidyscyplinarne badania naukowe, a także projekty edukacyjne związane z innowacją, wdrażaniem technologii i zrównoważonym rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich.
Nasze działania badawcze obejmują szeroki wachlarz zainteresowań, w tym zarządzanie zasobami odnawialnymi/alternatywnymi, ICT, automatyzacja i controlling zagadnień społecznych na obszarach wiejskich, przedsiębiorczość i szkolenia.

Zasadnicza część działań skupia się na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw, a także instytucji edukacyjnych. Nasze działania opierają się na innowacyjnych praktykach i narzędziach eLearningu i kształcenia mieszanego, które proponują nowoczesny i kreatywny proces uczenia się. New Edu oferuje rozwiązania i usług: od identyfikacji potrzeb szkoleniowych, poprzez model rozwoju edukacji, projektowania technicznego i tworzenia treści do realizacji procesu edukacyjnego lub szkolenia i oceny procesu uczenia się i jego uczestników.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych naukowców i nauczycieli z szerokim doświadczeniem w dziedzinie nauk rolniczych, socjologii, gospodarki, ICT i edukacji. Pracownicy New Edu mają długoletnie doświadczenia z działalnością badawczo-edukacyjną/szkoleniową w tych dziedzinach, nie tylko na słowackich uniwersytetach i/lub w instytucjach edukacyjnych, ale też w innych krajach europejskich i światowych. Działania edukacyjne świadczone przez New Edu integrują autoryzowane treści w oparciu o najnowszą wiedzę, nowoczesne systemy zarządzania uczeniem się oraz co nie mniej ważne, ponad 20 lat doświadczenia dydaktycznego zdobyte nie tylko na Słowacji, ale również w innych krajach Unii Europejskiej, Azji i Stanach Zjednoczonych.

Zespół posiada kwalifikacje w zakresie korzystania z narzędzi i metod analizy ilościowej i jakościowej, ułatwień w grupach, zarządzania innowacjami, rozwoju organizacyjnego oraz komunikacji i upowszechniania.