Instytut Rolniczy – Stara Zagora

Instytut Rolniczy (Zemedelski Instytut ) w Starej Zagorze jest jednym z największych instytutów rolniczych w Bułgarii. Zajmuje się sprawami związanymi z produkcją zwierzęcą, żywieniem zwierząt, genetyką, hodowlą zwierząt i wykorzystywaniem pozostałości zwierząt w odnawialnych źródłach energii.

Instytut jest zastrzeżeniem dla przechowywania i pobierania bułgarskiego bydła, owiec, królików i ptaków. Głównym celem prowadzonych badań jest wygenerowanie nowego potencjału dla efektywnej struktury genetycznej populacji poprzez zastosowanie nowoczesnych metod selekcji. Główne kierunki współpracy badawczej to hodowla bydła, królików, owiec i ptaków, wydajność produkcyjna i ekonomiczna produkcji w różnych wariantach technologicznych, budowa i eksploatacja biogazu i innych odnawialnych źródeł energii. W placówkach doświadczalnych działają dwie farmy – bydło i owce, zaytseferma drobiu, pasze i mleko, zapewniające własną produkcję produktów paszowych.
Zemedelski Institut Stara Zagora posiada 5 200 hektarów użytków rolnych, produkuje głównie pszenicę, jęczmień, lucernę, zboża, rośliny strączkowe i kiszonki kukurydzy własnej produkcji, potrzebne do karmienia zwierząt.
Instytut organizuje szkolenia dla rolników i hodowców we własnym ośrodku szkoleniowym. Instytut zatrudnia 22 naukowców i 102 administracyjnych, pracowników technicznych.

www.szinstitute.com