O PROJEKCIE

URESA-wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w kształceniu zawodowym w rolnictwie

Celem projektu URESA jest promocja odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak energia wiatrowa,, energia ze źródeł fotowoltaicznych, energia z biomasy, energia pozyskiwana z biogazu czy energia geotermalna.
Zadaniem projektu jest też przedstawienie odnawialnych źródeł energii jako możliwości przekształcenia profilu gospodarstw domowych z obszarów wiejskich  i podniesienie umiejętności zawodowych ludzi żyjących na wsiach.

W Europie istnieje wiele różnych poziomów odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. Kraje Europy Zachodniej w tym zakresie są znacznie lepiej rozwinięte niż kraje Europy Wschodniej. Temat rolniczych OZE jest stosunkowo nowy w krajach partnerskich projektu URESA. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Stowarzyszenie ARID  oraz Europejską Organizację Młodych Rolników CEJA, wśród rolników istnieje bardzo duże zainteresowanie małymi instalacjami produkującymi energię z OZE.  Dokument zatytułowany „Polska polityka energetyczna do 2030 r.” zakłada, że ​​do 2020 r. każda gmina będzie tworzyć instalacje OZE. Dlatego przede wszystkim należy wspierać działania edukacyjne mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii w rolnictwie. Podobna sytuacja jak w Polsce ma miejsce w krajach partnerskich projektu, to jest w Turcji, Słowacji i Bułgarii. Projekt  jest przeznaczony dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Potrzeba edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii, poza dokumentami krajowymi prezentowany jest również poprzez rozporządzenie UE nr 2001/77 / WE i 2009/28 / WE.