Kick off meeting

Kick off meeting w Hemel Hempstead Wielka Brytania

W dniach 13-14.11.2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie partnerstwa projektu Top10. Spotkanie odbyło się w miejscowości Hemel Hempstead w Wielkiej Brytanii przy udziale wszystkich partnerów projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski, Portugalii, Irlandii oraz Łotwy. Efektem spotkania były ustalenia dotyczące  działań, które zostaną podjęte w ciągu najbliższych 6-ciu miesięcy trwania projektu oraz ustalono datę następnego spotkania projektowego które odbędzie się na Łotwie w kwietniu 2018 roku.