2-gie spotkanie konsorcjum projektowego Sigulda, Łotwa.

W dniach 26-27.04.2018 roku w miejscowości Sigulda na Łotwie.

Celem spotkania było omówienie dotychczasowych działań przeprowadzonych w projekcie a także szczegółowe omówienie planu pracy na najbliższe 6 miesięcy. Spotkanie było szczególnie ważne ze względu na to, że w ciągu nadchodzącego półrocza zostaną opracowane materiały szkoleniowe.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich krajów partnerskich a więc Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski, Portugalii, Łotwy oraz Irlandii.