ERIA – Eiropas radošo iniciatīvu asociācija

ERIA

Eiropas radošo iniciatīvu asociācija (ERIA) ir Latvijas NVO un kopš 2015. gada strādā mūžizglītības, profesionālās izglītības un apmācības jomā, veicinot nodarbinātību un kultūru. Organizācija ir jauna, bet ļoti pieredzējuši darbinieki, kas jau ir pierādījuši sevi dažādos projektos.
ERIA mērķis ir sadarboties ar nacionālajām izglītības un nodarbinātības iestādēm, valstu un Eiropas nevalstiskajām organizācijām, piedaloties nacionālajos un starptautiskajos izglītības un kultūras projektos, lai uzlabotu cilvēku iespējas integrēties sabiedrībā, darba tirgū un palielinātu piedalīties kultūras pasākumos gan profesionālajā, gan neoficiālajā līmenī. Organizācija sniedz atbalstu profesionāļiem, skolotājiem un organizācijām pieaugušo izglītības jomā.
ERIA organizācijas darbinieki ir ļoti pieredzējuši mūžizglītībā, profesionālajā pieaugušo izglītībā, neformālajā un profesionālajā izglītībā. Sadarbībā ar valsts nodarbinātības aģentūrām organizācija ir piedalījusies projektos, kuru mērķis ir palielināt darba tirgus konkurētspēju. Veica darbu, lai atzītu prasmes, kas jāapgūst ārpus formālās izglītības. ERIA ir pieredze darbā ar profesionālo integrāciju nodarbinātajiem jauniešiem ar dzirdes traucējumiem, lai palīdzētu bezdarbniekiem iegūt izglītību. Visam personālam ir liela pieredze kā partnerim Erasmus + starptautiskajā stratēģiskajā partnerībā ar pieaugušo izglītības projektu.
Kontaktinformācija: Latvija, 29174393