ARID Asociācija

ARID

ARID Asociācija tika izveidota 2009. gada augustā Krakovā. ARID asociācija sadarbojas ar 10 pastāvīgajiem darbiniekiem un ducis ekspertu.
Kopš tās darbības sākuma Asociācijas mērķis bija atbalstīt reģionu attīstību, tostarp, pirmkārt, zināšanu un inovāciju attieksmes veidošanu un mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju izplatīšanu. Asociācijas mērķis ir arī veicināt informācijas plūsmu par jaunākajiem sasniegumiem zinātnē un tehnoloģijā, kas piemērojama pieaugušo mūžizglītībai.

www.arid.org.pl