Projekta konsorcija Sigulda, Latvija 2. sanāksme

Siguldā, Latvija, no plkst. 26-27.04.2018.

Sanāksmes mērķis bija apspriest projektā līdz šim veiktos pasākumus, kā arī sīki apspriest darba plānu nākamajiem sešiem mēnešiem. Sanāksme bija īpaši svarīga, jo nākamo sešu mēnešu laikā tiks izstrādāti apmācības materiāli.

Sanāksmē piedalījās visu partnervalstu pārstāvji, ti, Lielbritānija, Spānija, Polija, Portugāle, Latvija un Īrija.