Personāla apmācība Krakovā

Plkst. 5-7.069 notika Top 10 projekta personāla apmācība (SSJT). Šis SSJT tika organizēts Krakovā, piedaloties visiem projekta partneriem. Šīs apmācības laikā tika veiktas vairākas aktivitātes, piemēram, teorētiskās lekcijas, praktisko mīksto prasmju pielietošana, dažu uzņēmumu apmeklējumi (piemēram, Lufthansa Biznesa centrs Krakovā) un vingrinājumi, kas nepieciešami, lai īstenotu iegūtās zināšanas projekta turpmākās darbības laikā.