Balıkesir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi-Türkiye, il içindeki yükseköğretim kurumlarını koordine etmek için 1992 yılında kurulmuştur. On fakülte, beş Araştırma Enstitüsü, yirmi mesleki kolej ve on araştırma merkezi vardır. Üniversitede 37,000 yükseköğretim öğrencisi ve 1800 akademik kadro bulunmaktadır. Bitki ve hayvan üretiminde Veteriner Fakültesi ve tarımsal araştırma enstitüleri, bitki ve hayvan üretim departmanı, hayvan Bilimleri ve hayvansal ürün teknolojisi bölümleri içeren mesleki yüksek okullar bulunmaktadır. Balıkesir tesis ve hayvan üretimi merkezi ve gıda süreci üreticilerinin merkezidir.