Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (comu)-Türkiye 'nin Türkiye 'de büyük bir genç nüfusdan yeni bir statü ve tüketim ile 1992 yılında bulundu, üniversite öğrencilerin, personelin ve tesislerinin sayısı açısından hızla gelişti, yeni Fakülte ve üniversiteler. Üniversite, 11 fakülte, 2 üniversite ve 11 meslek yüksekokulunda 1650 akademik personel tarafından öğretilen çok çeşitli programlara katılan 40,000 öğrenciye sahiptir.

Eğitim vizyonu da hayvan bilimi comu bölünmesi hayvan bilim bölgelerinde genel teknikleri geliştirmek ve komuta edebiliyoruz başarılı mezunlar ve sektörde bilgi ve ödeme sorunu uygulamak için egzersiz olmasıdır. Araştırma departmanının vizyonu kümes hayvanları, arılar, keçiler, sığırlar ve diğer türler satın almayı kapsar. Proje çalışanlarının önemli bir bölümü, sektörlerde profesyonel arıcılar olarak çalışmaktadır ve bu alanda yüksek kaliteli sertifikalara sahiptir. Üniversitenin AB projelerinde kapsamlı bir deneyimi vardır ve özellikle tarımsal projelerde etkilidir.

 

www.comu.edu.tr