Çanakkale, Türkiye 'de üçüncü proje Konsorsiyumu toplantısı

 

Türkiye 'de Çanakkale 'de 10-11.09.2018 yılında uresa projesinde üçüncü bir konsorsiyum toplantısı düzenlendi. Toplantıya Polonya, Türkiye, Slovakya ve Bulgaristan 'dan gelen tüm proje ortakları katılmıştır. Toplantıda, konsorsiyum ortakları Çanakkale Üniversitesi 'ni ziyaret etti ve Rektörü Acer yukselem ile bir araya geldi.

Toplantı, sonraki altı ay içinde uygulanacak anahtar görevleri tartışır.