Balıkesir University

Balıkesir University – Turecko bola založená v roku 1992 na koordináciu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v rámci provincie. Má desať fakúlt, päť výskumných ústavov, dvadsať odborné vysoké školy a desiatich výskumných centier. Univerzita má 37.000 vysokoškolských študentov a akademických pracovníkov 1800. Má veterinárne fakulty a poľnohospodárskych výskumných ústavov na rastlinnú a živočíšnu výrobu, odborné vysoké školy obsahujúce oddelenia rastlinnej a živočíšnej výroby, zvierat veda a technológia sekcie živočíšneho produktu. Balıkesir je z rastlinnej a živočíšnej výrobe a aj centrum proces výrobcov potravín.