ARID Asociácie

SUCHÝCH Association bola založená v auguste 2009 v Krakove. SUCHÝCH združenie spolupracuje s 10 stálych zamestnancov a tucet alebo tak odborníci.
Od svojho založenia združenia cieľom bolo podporiť rozvoj regiónov, vrátane predovšetkým formovanie postojov otvorené do vedomostí, inovácie a šírenie moderných informačných technológií. Združenie je tiež zameraná na uľahčenie toku informácií o Najnovšie výdobytky vedy a techniky pre celoživotné vzdelávanie dospelých.

www.arid.org.pl