Malopoľska Poľnohospodárske Poradenské Centrum

Malopoľska Poľnohospodárske Poradenské Centrum je štát právnická osoba konajúc podľa zákona z 22. októbra 2004 na poľnohospodárske poradenské jednotky, zmenené a doplnené, ktorá patrí k stredne veľkých spoločností. Hlavné priority pre akciu sú: vplyv na plné čerpanie pomoci zameraná na obci Malopoľska, podporujúcich proces multifunkčné vidieckeho rozvoja a rozmanitosť príjmov podmienky vidieckeho obyvateľstva, popularizovať ekologického poľnohospodárstva metód a opatrení na ochranu životného prostredia, vykonávania moderné poľnohospodárske metódy, ktoré berú do úvahy kvalitatívne kritériá a ekonomické – tvorby trhu iniciatív oživiť vidieckych oblastí na základe tradičných kultúrnych hodnôt, pomoc pri organizovaní poľnohospodárov vo forme spoločného akčného plánu a skupín výrobcov, vykonávanie otázky týkajúce sa inovácie v poľnohospodárstve a na vidieku