NOVINKY

Tretie stretnutie projektového konzorcia v Canakkale, Turecko

 

Na 10-11.09.2018 roku v Canakkale v Turecku sa konalo tretie konzorcium v Uresa projekte. Na stretnutí sa zúčastnili všetci partneri projektu z Poľska, Turecka, Slovenska a Bulharska. Počas stretnutia partneri konzorcia navštívili univerzitu v Canakkale a stretli sa s rektorom, Acer Yukselem.

Stretnutie sa zaoberá kľúčovými úlohami, ktoré budú implementované v najbližších šiestich mesiacoch.

2. schôdza konzorcia

Koncom marca 2018 sa uskutočnilo druhé stretnutie konzorcia projektu URESA. Stretnutie organizovalo Partner New Edu v Podkylade na Slovensku.  Počas stretnutia konzorcium stanovilo pracovný plán na nasledujúcich 6 mesiacov a rozhodlo o ďalšom stretnutí, ktoré sa uskutoční v Canakkale v Turecku začiatkom septembra 2018.