Spotkanie projektowe URESA

W dniu 19 października odbyło się posiedzenie projektu URESA. Partnerzy spotkali się w Krakowie i omówili harmonogram zadań projektu URESA. Omówili harmonogram zadań projektu URESA.