Малополска Селскостопански Консултативен Център

Малополска селскостопански консултативен център е държавно юридическо лице, действащо съгласно Закона от 22 октомври 2004 г. относно селскостопанските консултативни единици, както е изменено, което принадлежи към средните предприятия. Основните приоритети за действие са: въздействието за пълното усвояване на помощта, насочена към Малополска село, подкрепяща процеса на многофункционално развитие на селските райони и политики за многообразие на населението в селските райони, популяризиране на биологичното земеделие методи и мерки за опазване на околната среда, прилагане на съвременни методи за отглеждане, които вземат предвид критериите за качество и инициативите за икономическо и пазарно развитие за съживяване на селските райони въз основа на традиционните културни ценности, съдействие при организирането на земеделските стопани под формата на съвместни действия и групи производители, въпроси на изпълнението, свързани с иновациите в земеделието и селските райони