Балъкесир Университет

Балъкесир университет-Турция е създадена през 1992, за да координира висшите учебни заведения в провинцията. Той има десет факултета, пет изследователски институти, двадесет професионални колежи, и десет изследователски центрове. Университетът има 37,000 студенти по висше образование и 1800 академичен персонал. Той е ветеринарен факултет и земеделски институти за научни изследвания на растениевъдството и животновъдството, професионални гимназии, съдържащи растителни и животинска продукция отдел, животински науки и животински продукти, технологии секции. Балъкесир е център на растениевъдството и производството на животни, а също и център на производителите на хранителни процеси.