ПАРТНЬОРИ

Партньорството за проекта URESA се състои от институции от следните страни:
България, Полша, Словакия, Турция.

The URESA project partnership consist of the institutions from following countries: Bulgaria, Poland, Slovakia, Turkey.