ОБУЧЕНИЯ

Тук ще намерите обучения, изготвени от проекта URESA.

Обучителните модули:

Hаръчник

Първият интелектуален резултат от проекта URESA е по-долу:

Методология на обучението

Учебни програми за курсове, разработени по време на реализацията