Projekta konsorcija Sigulda, Latvija 2. sanāksme

Siguldā, Latvija, no plkst. 26-27.04.2018.

Sanāksmes mērķis bija apspriest projektā līdz šim veiktos pasākumus, kā arī sīki apspriest darba plānu nākamajiem sešiem mēnešiem. Sanāksme bija īpaši svarīga, jo nākamo sešu mēnešu laikā tiks izstrādāti apmācības materiāli.

Sanāksmē piedalījās visu partnervalstu pārstāvji, ti, Lielbritānija, Spānija, Polija, Portugāle, Latvija un Īrija.

Projekta tikšanās

Projekta tikšanās Hemel Hempsted- Lielbritānijā

No 2017. gada 13. līdz 14. novembrim Apvienotajā Karalistē Hemel Hempsted notika Top10 partnerības pirmā sanāksme. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Apvienotās Karalistes, Spānijas, Polijas, Portugāles, Īrijas un Latvijas. Sanāksmē tika apspriestas darbības, kas projekta ietvaros ir jāpaveic nākamajos 6 mēnešos. Nākamā projekta sanāksme plānota Latvijā 2018. gada aprīlī.