logoARIDArid


Stowarzyszenie ARID jest partnerem w projekcie ERASMUS+ pt."Innovation for Youth Employability & Self-employment"
Celem projektu jest poprawa jakości usług związanych z zatrudnieniem młodzieży w ramach sieci partnerstw ponadnarodowych. W ramach projektu zustanie stworzona europejska baza danych z odpowiednimi narzędziami on-line dla młodych pracowników, pośredników pracy, pracowników socjalnych i wolontariuszy, którzy codziennie zajmują się młodzieżą aktywnie poszukującą pracy.
W projekcie biorą udział partnerzy z Rumunii, Włoch, Polski oraz Hiszpanii.
Projekt rozpoczął się 1.10.2017 i bedzie trwał prze 24 miesiące.
W listopadzie 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie partnerstwa projektowego w Bukareszcie w Rumunii. Partnerzy określili cele i i ustalili cele, które będą realizowane w pierwszym okresie trwania projektu.

image42 image43 English version Strona domowa

© Prawa autorskie. Stowarzyszenie ARID                                

Ostatnia aktualizacja 04.07.2018