logoARIDArid

Stowarzyszenie ARID było  partnerem w projekcie  w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji pt "Livenutrition - Racjonalne żywienie zwierząt na obszarach wiejskich"

Projekt "Livenutrition" trwał przez 27 miesięcy i zakónczył się 31.12.2016 roku.

Rezultatami projektu są ponadprzeciętne materiały szkoleniowe wykonane w przejrzysty i zrozumiały dla każdego zainteresowanego sposób.

W czasie trwania projektu powstała także platforma e-learningowa z profesjonalnym, w pełni interaktywnym i multimedialnym kursem e-learningowym.

Kurs można znaleźć wpod adresem www.livenutrition.eu

Image120 English version Strona domowa

© Prawa autorskie. Stowarzyszenie ARID                                

Ostatnia aktualizacja 25.04.2019