logoARIDArid

Stowarzyszenie ARID jest partnerem w projekcie ERASMUS + pt. "Care-T-Farms". Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego kursu szkoleniowego przy użyciu platformy interaktywnej e-learning z otwartym dostępem do zasobów edukacyjnych. W fazie przygotowawczej partnerzy projektu zbadają najlepsze praktyki w zakresie rolnictwa społecznego w Polsce, Włoszech, Turcji i Hiszpanii. Połączenie przykładów z teoretyczną wiedzą o optymalnych sposobach prowadzenia gospodarstwa społecznego stanie się podstawą opracowania trzech właściwych modułów szkoleniowych, z których każdy będzie skierowany do innej grupy docelowej. Poszczególne moduły zostaną opracowane zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (EQF).

image44


W związku z realizacją projektu pn. Care Activities Raising Employment and Training on Farm Adaptation to Responsible and Mental-health Services, w dniach 21-22 czerwca 2018 roku przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie wzięli udział w drugim międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu, które odbyło się w Granadzie (Hiszpania). Spotkanie zostało zorganizowane przez hiszpańskiego partnera OnProject.

W pierwszym dniu spotkania podsumowano dotychczasowe zadania, a następnie ustalono podział zadań na kolejny okres projektowy, omówiono metodę ewaluacji projektu oraz upowszechniania rezultatów intelektualnych, a także omówiono kwestie finansowe i administracyjne. W drugim dniu spotkania uczestnicy udali się na wizytę studyjną do ogrodów miejskich w Jaén prowadzonych przez El Centro Especial de Empleo (C.E.E.) Municipal Jardines y Naturaleza de Jaén (tł. Specjalne Centrum Zatrudnienia w zakresie ogrodów i przyrody miejskiej prowadzone przez Urząd Miasta w Jaén).

W ramach projektu opracowano dotychczas krajowe raporty opisujące stan wiedzy w zakresie rolnictwa społecznego i gospodarstw opiekuńczych, jako nowej możliwości pracy na obszarach wiejskich, a także identyfikujących potrzeby szkoleniowe osób zainteresowanych tematem. Wszystkie raporty dostępne są w języku angielskim na stronie: http://www.care-t-farms.eu/index.php/pl/raporty. Ponadto, opracowano pierwszy moduł szkoleniowy pt. "Care Farm Tutor", który dostarcza wiedzy na temat codziennych czynności związanych z opieką nad osobami przebywającymi w gospodarstwach opiekuńczych, a wymagającymi specjalistycznej opieki ze względu na swoją niepełnosprawność. Zorganizowana w trakcie spotkania wizyta prezentowała rzeczywisty przykład jak wygląda codzienna praca osoby niepełnosprawnej z opiekunem przy wykonywaniu czynności związanych z ogrodnictwem./źródło: www.cdr.gov.pl/
Więcej informacji o aktualnych wydarzeniach związanych z projektem:
Twitter: @CARE_T_FARMS
Facebook: Care-T-Farms
Strona internetowa: http://www.care-t-farms.eu/

English version Strona domowa

© Prawa autorskie. Stowarzyszenie ARID                                

Ostatnia aktualizacja 04.07.2018