logoARIDArid

Stowarzyszenie ARID było  partnerem w projekcie  w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji pt "AGRIcultural Youngsters Oriented Ultimate Training Handbook"

Projekt pt."AGRIcultural Youngsters Oriented Ultimate Training Handbook" realizowany był w ramach programu Leonardo da Vinci przez partnerów z Turcji, Polski, Węgier, Hiszpanii, Rumunii oraz Włoch. Polskę w projekcie reprezentowało Stowarzyszenie ARID.
Projekt zakończył się 31.10.2015 roku.

Główne cele projektu pt. "AGRIcultural Youngsters Oriented Ultimate Training Handbook" to:

- Poprawa konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i przedsiębiorstw;

- Zapewnienie transferu innowacji w sektorze rolnym i stowarzyszeń rolników;

- Wspieranie poprawy jakości życia na obszarach wiejskich ;

- Rozwój zatrudnienia na wsi ;

- Wspieranie "Nowych umiejętności w nowych miejscach pracy " na obszarach wiejskich;

- Wdrożenie EQF ( European Qualification Framework ) zalecenia w szkoleniu zawodowym dla sektora rolnego;

- Dostosowanie materiałów EQF nauczania skierowanych do młodzieży

Istniejące materiały dydaktyczne zostały zrealizowane z nowych innowacyjnych studiów przypadku z Turcji , Polsce, Rumunii i Węgier , a także badań porównawczych przypadków z Hiszpanii , zostały wykorzystane do analizy porównawczej najlepszych praktyk.image5 English version Strona domowa

© Prawa autorskie. Stowarzyszenie ARID                                

Ostatnia aktualizacja 25.04.2019